Rasa Hormat Kepada Kokam

0
329

Oleh: HAMKA*

Sebagai salah seorang yang telah di tuakan dalam kalangan Muhammadiyah, patutlah rasanya saya menyatakan hormat yang setinggi-tingginya kepada KOKAM. Yang akan memperingati kita, terutama ialah kita sendiri, orang lain mungkin tidak tahu, atau sengaja tidak tahu menahu, ataupun tidak mau tahu.

Kalau sekiranya kebangkitan baru menentang kezhaliman dan kebathilan disebut “Angkatan 66” percobaan cup GESTAPU / P.K.I yang mereka gerakkan pada 30 September 1965, telah dapat digagalkan, pukul tiga malam mereka mulai merebut kekuasaan, maka pukul tiga petang 1 Oktober 1965 merelah telah dapat digagalkan. Tetapi oleh karena pengaruh komunis yang telah demikian mendalam pada jiwa masyarakat waktu itu, di tambah oleh “ doktrin NASAKOM-USDEK- MANIPOL-PANCA AZIMAT Revolusi dsb, untuk memperkuat kultus individu Sukarno-Subandrio, bahkan 100 Menteri. Baru bulan Maret 1966 dapat dibongkar dan Maret 1967 barulah Sukarno dapat diturunkan dari atas tahtanya.

Tetapi KOKAM Muhammadiyah telah berdiri pada hari pertama dari permulaan perkisaran angin KOKAM di proklamirkan berdirinya pada tgl 1 Oktober 1965 malam hari. Angkatan Muda dalam kalangan Muhammadiyah, entah karena pengaruh “Instuisi” atau ilham, pada malam itu berkumpul. Mereka mengadakan kursus kader muda Muhamadiyah.