Menjadi Muslim Terbaik dengan Akhlak Mulia

0
183

Bapak Harun Rosit menyampaikan materi tentang akhlak mulia dalam Pengajian Ahad Pagi PRM Purwomartani Selatan di Musholla Al-Ukhuwah Kadirojo 2, Purwomartani, Kalasan, Sleman, DIY, Ahad (3/6/18)

SLEMAN — Insan terbaik di hadapan manusia dan Allah SWT adalah orang Muslim yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia senantiasa berbuat baik kepada orang lain, orangtua dan keluarganya.

Nabi Muhammad saw menjadi suri teladan dalam berakhlak mulia. Beliau diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Nabi berdakwah untuk memperbaiki akhlak masyarakat.