Optimis Dalam Hidup adalah Keharusan

Oleh    : Eko Harianto*

Optimis merupakan sikap selalu mempunyai harapan baik dalam segala hal serta cenderung mengharapkan hasil yang menyenangkan. Sikap optimis juga dapat diartikan berpikir positif atau positive thinking. Jadi, optimisme lebih merupakan cara berpikir. Lawan dari optimis adalah pesimis. Dalam Islam sikap optimis hampir sepadan dengan kata husnudzan.

Setiap diri manusia tentu memiliki sikap optimis dalam dirinya. Optimis adalah wujud keyakinan hamba kepada RabbNya, sebagai hamba Allah SWT kita tidak boleh merasa rendah diri karena kita punya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu dan juga Maha Pemberi. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk menjaga diri kita masing-masing secara optimal untuk mencapai keridlaan Allah SWT melalui sunnatullah yang baik. Semata-mata untuk bekal kita menghadap Sang Khalik, Sang Kekasih abadi di negeri akhirat kelak.