Ketua Majelis Dikdasmen PWM DIY Bicara Radikal

0
32

Beberapa hari terakhir ramai perbincangan mengenai diksi radikal. Perbincangan tersebut bermula dari buku pelajaran tematik terpadu kurikulum 2013 kelas V SD/MI yang berjudul Peristiwa dalam Kehidupan (Tema 7). Pada halaman 45 buku tersebut memuat materi tentang masa-masa perjuangan bangsa Indonesia. Berikut petikan paragraf yang menjelaskan tentang masa awal radikal.

Masa Awal Radikal (Tahun 1920-1927-an). Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah pada abad ke-20 disebut masa radikal karena pergerakan-pergerakan nasional pada masa ini bersifat radikal/keras terhadap pemeritah Hindia Belanda. Mereka menggunakan asas nonkoperatif/tidak mau bekerjasama. Organisasi-organisasi yang bersifat radikal adalah Perhimpunan Indonesia (PI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Nasionalis Indonesia (PNI).