Geguritan

Kang C

Oleh: KRT Akhir Lusono, S.Sn, M.M.Horeg saindening bawanaAmung kasempyok aranmuWong sadonya durung akeh...